Regression/tidigare liv session

Tidigare Liv Regression/Regressionsterapi

Om du känner att du fastnat i livet och inte kommer vidare och testat andra metoder men ändå känner dig fastlåst. Då är du förmodligen påverkad på ett själsligt plan och behöver lösa upp tidigare liv. Vi har oftast levt många liv i olika tidsepoker så det kan behövas fler än en session för att hitta rätt.


Regression visar var du befinner dig i livet och vad du behöver göra för att lösa upp blockeringar (karma) från minnen i tidigare liv. När jag arbetar med tidigare-liv-terapi går jag på djupet i människors undermedvetna.


Vad är regression och hur fungerar det?

Genom regression kan du utforska tidigare liv och upptäcka starka känslomässiga band till vissa individer, kulturer, platser eller till och med talanger. Det kan ibland leda tillbaka till ett tidigare liv. Att övervinna rädslor eller begränsningar kan också leda till ett tidigare liv.Foto Pia Boman

Bokar gör du här!


Pris per komplett session, 1150 kr.

Foto Pia Boman

Hur upplevs sessionen av tidigare liv?

När du verkligen upplever dig själv i ett tidigare liv, sker en förändring och du får en erfarenhet som skapar förståelse för ditt nuvarande liv på denna planeten på ett djupare plan.

Det hjälper dig att öppna dina sinnen så du kan uppleva och se vad som påverkat dig i det tidigare livet. Du kan se dina egna mönster utifrån dina upplevelser.


När du ser mönstret mellan det förgångna livet och ditt nuvarande problem så börjar helandet i dig. Då ser du sammankopplingen och vi kan börja rensa ut de känslor och mönster som har varit grunden till problemet.


Hur går en regression till?

Första gången vi träffas har vi ett kortare samtal kring varför du har kommit. Om det är något specifikt problem eller mönster du skulle vilja få klarhet i.

Regressionen börjar med att jag för dig in i ett djupt avslappnat tillstånd. Under regressionen är du helt medveten om vad som händer. Du befinner dig i ett mycket skönt tillstånd av avslappning och inre fokusering. När du har nått detta tillstånd har du tillgång till alla dina cellminnen från tidig barndom och tidigare liv. Det som avgör var du hamnar i regressionen beror på i vilken tid din blockering är kopplad till. Under regressionen vägleder jag dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar att du upplever.

Du kan när som helst avbryta sessionen och det gör du genom att säga ditt namn och öppna dina ögon. Sessionens längd är ca 1,5 -2 timmar och jag spelar in, alternativt skriver ner allt det du säger eftersom du får många nya kopplingar när du lyssnar på eller läser om regressionen igen. När regressionen är klar för jag dig tillbaka och du får berätta om dina upplevelser. Vi bokar också ett uppföljningssamtal (ca 15 min) efter två veckor, via telefon. Där vi tar upp hur du mår och om du har några funderingar kring din regression.

Om det är första gången du gör en regression, brukar det vara en stark upplevelse att få bekräftat att man faktiskt levt ett tidigare liv. Många upplever att de får en helt annan syn på livet och döden efter detta.


Behöver jag tro på ett tidigare liv?

Vissa personer är skeptiska till tidigare-liv-terapi därför att de inte tror på reinkarnation. Oavsett om du tror på det eller inte så ger terapiformen en stark känsloupplevelse och många hittar svar på saker som alltid funnits i livet men som de tidigare inte har förstått. Du kan ibland finna svar till svårförklarade smärtor och rädslor i ett tidigare liv.